Kết quả tìm kiếm : MOBIL

 • Mỡ Mobil Grease FM 222

  Mỡ Mobil Grease FM 222

  Mỡ Mobil Grease FM 222 mỡ thực phẩm cao cấp mỡ là đa chức năng và hiệu quả, Được thiết kế để bôi trơn máy móc chế biến thực phẩm. Mỡ Mobil Grease FM 222 tuân thủ tiêu chuẩn CFR 178, H1 NSF. Mỡ Mobil Grease FM 222 đóng gói: 16kg      … Xem thêm

 • Dầu Mobil DTE 724

  Dầu Mobil DTE 724

  Mobil DTE 724 Oil … Xem thêm

 • Thiết bị cơ khí và dầu hộp số tổng hợp Mobil

  Thiết bị cơ khí và dầu hộp số tổng hợp Mobil

  Thiết bị cơ khí  và dầu hộp số tổng hợp Mobil Tại sao lại chọ dầu bánh răng tổng hợp Mobil SHC ? Dầu nhờn Mobil SHC là dầu: 1, chỉ số độ nhớt cao, 2, hệ số kéo thấp; 3, có độ nhớt cao, 4, ngăn chặn quá trình oxy hóa, tuy nhiên, chỉ số độ nhớt cao hơn có nghĩa là hệ số lực kéo bảo vệ hiệu quả hơn, … Xem thêm

 • Danh mục hàng dầu mỡ nhờn Mobil tồn kho 2014

  Danh mục hàng dầu mỡ nhờn Mobil tồn kho 2014

  Tổng hợp danh mục hàng dầu mỡ nhờn bôi trơn hãng Mobil  Quý 3 năm 2014. Phân loại dầu nhờn Mobil Tên sản phẩm Cấp độ nhớt ISO Bao Bì Mobil SHC 600 Series ( Dầu bánh răng tổng hợp) Mobil SHC624 32 5GL Mobil SHC624 32 55GL Mobil SHC625 46 5GL Mobil SHC625 46 55GL Mobil … Xem thêm

 • Mobilgear SHC XMP 460

  Mobilgear SHC XMP 460

  Mobilgear SHC XMP 460 là dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp được thiết kế để bảo vệ thiết bị tối ưu trong điều kiện khắc nghiệt. Polyalphaolefin (PAO) công nghệ mới mà Mobil đã lựa chọn giúp cho sản hẩm có khả năng đặc biệt quá trình oxy hóa và tính chất nhiệt, tự nhiên chỉ số độ nhớt cao. Mobilgear … Xem thêm

 • Mobilgear SHC XMP 320

  Mobilgear SHC XMP 320

  Mobilgear SHC XMP 320 là dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp được thiết kế để bảo vệ thiết bị tối ưu trong điều kiện khắc nghiệt. Polyalphaolefin (PAO) công nghệ mới mà Mobil đã lựa chọn giúp cho sản hẩm có khả năng đặc biệt quá trình oxy hóa và tính chất nhiệt, tự nhiên chỉ số độ nhớt cao. Mobilgear … Xem thêm

 • Dầu Mobil SHC 626 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Dầu Mobil SHC 626 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 626 tiêu chuẩn ISO VG 68 Dầu nhờn Mobil SHC 626 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 626 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon … Xem thêm

 • Mobil SHC 220 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mobil SHC 220 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 220 tiêu chuẩn ISO VG 220 Dầu nhờn Mobil SHC 220 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự … Xem thêm

 • Mobil SHC 1000

  Mobil SHC 1000

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 1000 tiêu chuẩn ISO VG 1000 Dầu nhờn Mobil SHC 1000 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 1000 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc … Xem thêm

 • Mobil SHC 625 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mobil SHC 625 (dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 625 tiêu chuẩn ISO VG 46 Dầu nhờn Mobil SHC 625 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 625 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon … Xem thêm

 • Mobil SHC 624 (Dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mobil SHC 624 (Dầu tổng hợp gốc PAO)

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 624 tiêu chuẩn ISO VG 32 Dầu nhờn Mobil SHC 624 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 624 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon … Xem thêm

 • Mobiltac 375 NC (Dầu bánh răng hở cao cấp)

  Mobiltac 375 NC Dầu bánh răng hở cao cấp Mobiltac 375 NC là dầu bánh răng hở không chì, có dạng sệt và dung dịch kết hợp với phụ gia cực áp để chịu tải nặng. Nó được dùng chủ yếu bôi trơn các bánh răng hở lớn, chạy chậm và tải nặng.  Mobiltac 375 NC chứa một loại dung môi dễ bay hơi không xử lý bằng … Xem thêm

 • Dầu Mobil Glygoyle 30

  Dầu Mobil Glygoyle 30

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 30 Mobil Glygoyle 30  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 30 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 224. Dầu Mobil Glygoyle 30 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng dưới … Xem thêm

 • Mobilgrease 222 Special

  Mobilgrease 222 Special

  Sản phẩm Mobilgrease 222 Special là loại mỡ bôi trơn gốc Lithium Complex và  Molybdenum Disulphide có đặc tính cực cao dùng cho nhiều loại ứng dụng và điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Mobilgrease 222 Special này được thiết kế để hoạt động tốt hơn những loại mỡ thông thường bằng cách ứng dụng công … Xem thêm

 • Mobilgrease XHP 461

  Mobilgrease XHP 461

  Sản phẩm Mobilgrease XHP 461 là loại mỡ bôi trơn gốc Lithium Complex có đặc tính cực cao dùng cho nhiều loại ứng dụng và điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Mobilgrease XHP 461 này được thiết kế để hoạt động tốt hơn những loại mỡ thông thường bằng cách ứng dụng công nghệ sản xuất Lithium phức hợp tiên … Xem thêm

 • Mobilgrease XHP 222

  Mobilgrease XHP 222

  Xem thêm

 • Mobilgrease XHP 221

  Mobilgrease XHP 221

  Sản phẩm Mobilgrease XHP 221 là loại mỡ bôi trơn gốc Lithium Complex có đặc tính cực cao dùng cho nhiều loại ứng dụng và điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Mobilgrease XHP 221 này được thiết kế để hoạt động tốt hơn những loại mỡ thông thường bằng cách ứng dụng công nghệ sản xuất Lithium phức hợp tiên … Xem thêm

 • Mobilgrease XHP 103

  Mobilgrease XHP 103

  Sản phẩm Mobilgrease XHP 103 là loại mỡ bôi trơn gốc Lithium Complex có đặc tính cực cao dùng cho nhiều loại ứng dụng và điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Mobilgrease XHP 103 này được thiết kế để hoạt động tốt hơn những loại mỡ thông thường bằng … Xem thêm

 • Mobilux EP 3

  Mobilux EP 3

  Mỡ Mobilux EP 3 Mobilux EP 3 là các loại mỡ Lithi hydroxystearate có chứa phụ gia chịu áp lực cực trị không chì, là các loại mỡ đa dụng cung cấp sự bảo vệ đặc biệt chống mòn, rỉ sét và chịu rửa nước. Mobilux EP 3 có độ đặc tiêu chuẩn NLGI 3. Mobilux EP 3 được khuyến nghị cho hầu hết các sử dụng … Xem thêm

 • Mobilux EP 2

  Mobilux EP 2

  Mỡ Mobilux EP 2 Mobilux EP 2 là các loại mỡ Lithi hydroxystearate có chứa phụ gia chịu áp lực cực trị không chì, là các loại mỡ đa dụng cung cấp sự bảo vệ đặc biệt chống mòn, rỉ sét và chịu rửa nước. Mobilux EP 2 có độ đặc tiêu chuẩn NLGI 2. Mobilux EP 2 được khuyến nghị cho hầu hết các sử dụng … Xem thêm

 • Mobilux EP 1

  Mobilux EP 1

  Mỡ Mobilux EP 1 Mobilux EP 1 là các loại mỡ Lithi hydroxystearate có chứa phụ gia chịu áp lực cực trị không chì, là các loại mỡ đa dụng cung cấp sự bảo vệ đặc biệt chống mòn, rỉ sét và chịu rửa nước. Mobilux EP 1 được khuyến nghị cho hầu hết các sử dụng trong công nghiệp chịu tải va đập và áp lực … Xem thêm

 • Mobilux EP 0

  Mobilux EP 0

   Mỡ Mobilux EP 0 Mobilux EP 0 là các loại mỡ Lithi hydroxystearate có chứa phụ gia chịu áp lực cực trị không chì, là các loại mỡ đa dụng cung cấp sự bảo vệ đặc biệt chống mòn, rỉ sét và chịu rửa nước. Mobilux EP 0 được khuyến nghị cho hầu hết các sử dụng trong công nghiệp chịu tải va đập và áp lực … Xem thêm

 • Mobil Velocite No 6

  Mobil Velocite No 6

  Dầu nhờn Mobil Velocite No 6 là loại dầu có độ nhớt thấp ISO VG 10 được điều chế từ các loại dầu gốc ổn định. Mobil Velocite No 6 chứa phụ gia tăng độ nhờn và chống tạo bọt. Nhờ chỉ số độ nhớt cao, mức cung cấp trong bộ phận bôi trơn vẫn được kiểm soát một cách chính xác mặc dù điều kiện nhiệt độ … Xem thêm

 • Mobil Velocite No3

  Mobil Velocite No3

  Mobil Velocite No3 là loại dầu có độ nhớt rất thấp ISO VG 2 được điều chế từ các loại dầu gốc ổn định. Mobil Velocite No3 không chứa phụ gia tăng độ nhờn và chống tạo bọt. Nhờ chỉ số độ nhớt cao, mức cung cấp trong bộ phận bôi trơn vẫn được kiểm soát một cách chính xác mặc dù điều kiện nhiệt độ biến … Xem thêm

 • Mobil Rarus 425

  Mobil Rarus 425

  Dầu máy nén khí Mobil Rarus 425 Mobil Rarus 425 là hệ dầu nhớt cho máy nén khí sản xuất từ dầu gốc khoáng được tinh chế đặc biệt và các phụ gia đặc tuyển nhằm đạt độ ổn định nhiệt và ôxy hóa cao, chống lại sự hình thành lớp cặn trên van xả. Mobil Rarus 425 đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN-51506 VDL. … Xem thêm

 • Mobil Velocite No 4

  Mobil Velocite No 4

  Mobil Velocite No 4 là dầu có độ nhớt thấp ISO VG 4 và nhẹ, chất lượng cao được điều chế từ các loại dầu gốc ổn định, độ nhớt thấp cùng với thành phần cân đối các chất phụ gia. chứa các phụ gia chống ôxy hóa và rỉ … Xem thêm

 • Mobil Rarus 427

  Mobil Rarus 427

  Dầu máy nén khí Mobil Rarus 427 Mobil Rarus 427 là hệ dầu nhớt cho máy nén khí sản xuất từ dầu gốc khoáng được tinh chế đặc biệt và các phụ gia đặc tuyển nhằm đạt độ ổn định nhiệt và ôxy hóa cao, chống lại sự hình thành lớp cặn trên van xả. Mobil Rarus 427 đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN-51506 VDL. … Xem thêm

 • Mobil Rarus 426

  Mobil Rarus 426

  Dầu máy nén khí Mobil Rarus 426 Mobil Rarus 426 là hệ dầu nhớt cho máy nén khí sản xuất từ dầu gốc khoáng được tinh chế đặc biệt và các phụ gia đặc tuyển nhằm đạt độ ổn định nhiệt và ôxy hóa cao, chống lại sự hình thành lớp cặn trên van xả. Mobil Rarus 426 đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN-51506 VDL. … Xem thêm

 • Mobil Rarus 424

  Mobil Rarus 424

  Dầu máy nén khí Mobil Rarus 424 Mobil Rarus 424 là hệ dầu nhớt cho máy nén khí sản xuất từ dầu gốc khoáng được tinh chế đặc biệt và các phụ gia đặc tuyển nhằm đạt độ ổn định nhiệt và ôxy hóa cao, chống lại sự hình thành lớp cặn trên van xả. Mobil Rarus 424 đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN-51506 VDL. … Xem thêm

 • Dầu Mobil Glygoyle 220

  Dầu Mobil Glygoyle 220

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 220 Mobil Glygoyle 220  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 220 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 220. Dầu Mobil Glygoyle 220 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng … Xem thêm

 • Mobil Glygoyle 150

  Mobil Glygoyle 150

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 150 Mobil Glygoyle 150  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 150 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 150. Dầu Mobil Glygoyle 150 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng … Xem thêm

 • Mobil SHC 639

  Mobil SHC 639

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 639 Dầu nhờn Mobil SHC 639 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 639 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Sản … Xem thêm

 • Mobil SHC 634

  Mobil SHC 634

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 634 Dầu nhờn Mobil SHC 634 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 634 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Sản … Xem thêm

 • Dầu tổng hợp Mobil Glygoyle 680

  Dầu tổng hợp Mobil Glygoyle 680

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 680 Mobil Glygoyle 680  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 680 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 680. Dầu Mobil Glygoyle 680 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng … Xem thêm

 • Mobil Glygoyle 460

  Mobil Glygoyle 460

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 460 Mobil Glygoyle 460  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 460 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 460. Dầu Mobil Glygoyle 460 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng … Xem thêm

 • Mobil Glygoyle 320

  Mobil Glygoyle 320

  Mô tả Sản phẩm Mobil Glygoyle 320 Mobil Glygoyle 320  là dầu nhờn được thiết kế cho bánh rặng chịu tải nặng và lớn. Mobil Glygoyle 320 là dầu gốc tổng hợp Polyalkylene Glycol (PAG) tiêu chuẩn ISO VG 320. Dầu Mobil Glygoyle 320 tổng hợp hoàn toàn, hiệu quả cao hiệu suất cao được phát triển để dùng … Xem thêm

 • Mobil SHC 636

  Mobil SHC 636

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 636 Dầu nhờn Mobil SHC 636 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 636 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Sản … Xem thêm

 • Mobil SHC 632

  Mobil SHC 632

  Mô tả dầu nhờn Mobil SHC 632 Dầu nhờn Mobil SHC 632 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 632 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Sản … Xem thêm

 • Mobil Rarus SHC 1025

  Mobil Rarus SHC 1025

  Mobil Rarus SHC 1025 được khuyến nghị cho các máy nén khí kiểu vít và cánh gạt. Độ bền nhiệt và ôxy hoá tuyệt hảo khiến dầu đặc biệt hữu hiệu trong các máy nén kiểu vít với sự làm mát phun dầu. Mobil Rarus SHC 1025 thiết kế này đã đặt ra những yêu cầu cao cho dầu máy nén. Sự trộn lẫn liên tục xảy ra … Xem thêm

 • Mobil Rarus SHC 1024

  Mobil Rarus SHC 1024

  Mobil Rarus SHC 1024 được khuyến nghị cho các máy nén khí kiểu vít và cánh gạt. Mobil Rarus SHC 1024 có độ bền nhiệt và ôxy hoá tuyệt hảo khiến dầu đặc biệt hữu hiệu trong các máy nén kiểu vít với sự làm mát phun dầu. Mobil Rarus SHC 1024 thiết kế này đã đặt ra những yêu cầu cao cho dầu máy nén. Sự … Xem thêm

 • Mobil Rarus SHC 1026

  Mobil Rarus SHC 1026

  Mobil Rarus SHC 1026 giúp tăng tối đa thời gian sử dụng của dầu và giảm tối thiểu sự tạo cặn trong các ổ đỡ máy tăng áp. ở đây nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến sự hoá than ở những loại dầu tổng hợp và khoáng chất lượng kém hơn. Dầu máy nén khí Mobil Rarus SHC 1026 có chỉ số độ nhớt cao 144 giúp duy … Xem thêm

 • DẦU HỘP SỐ MOBIL SHC 630

  DẦU HỘP SỐ MOBIL SHC 630

  Mô tả Sản phẩm dầu nhờn Mobil SHC 630 Dầu nhờn Mobil SHC 630 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 630 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. … Xem thêm

 • Mobil SHC 629

  Mobil SHC 629

  Mô tả Sản phẩm dầu nhờn Mobil SHC 629 Dầu nhờn Mobil SHC 629 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 629 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. … Xem thêm

 • Dầu nhờn Mobil SHC 626

  Dầu nhờn Mobil SHC 626

  Mô tả Sản phẩm dầu nhờn Mobil SHC 626 Dầu nhờn Mobil SHC 626 là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Mobil SHC 626 chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear XMP 460

  Dầu Mobilgear XMP 460

  Dầu Mobilgear XMP 460 Dầu Mobilgear XMP 460 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu tải lớn. Dầu Mobilgear XMP 460 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear XMP 460 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm nhất. Dầu … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear XMP 320

  Dầu Mobilgear XMP 320

  Dầu Mobilgear XMP 320 Dầu Mobilgear XMP 320 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu tải lớn. Dầu Mobilgear XMP 320 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear XMP 320 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm nhất. Dầu … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear XMP 220

  Dầu Mobilgear XMP 220

  Dầu Mobilgear XMP 220 Dầu Mobilgear XMP 220 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu tải lớn. Dầu Mobilgear XMP 220 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear XMP 220 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm nhất. Dầu … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear XMP 150

  Dầu Mobilgear XMP 150

  Dầu Mobilgear XMP 150 Dầu Mobilgear XMP 150 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu tải lớn. Dầu Mobilgear XMP 150 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear XMP 150 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm nhất. Dầu … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 150

  Dầu Mobilgear 600 XP 150

  Dầu Mobilgear 600 XP 150 Dầu Mobilgear 600 XP 150 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu tải lớn. Dầu Mobilgear 600 XP 150 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 150 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 320

  Dầu Mobilgear 600 XP 320

  Dầu Mobilgear 600 XP 320 Dầu Mobilgear 600 XP 320 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 320 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 320 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 680

  Dầu Mobilgear 600 XP 680

  Dầu Mobilgear 600 XP 680 Dầu Mobilgear 600 XP 680 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 680 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 680 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 460

  Dầu Mobilgear 600 XP 460

  Dầu Mobilgear 600 XP 460 Dầu Mobilgear 600 XP 460 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 460 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 460 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 220

  Dầu Mobilgear 600 XP 220

  Dầu Mobilgear 600 XP 220 Dầu Mobilgear 600 XP 220 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 220 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 220 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 100

  Dầu Mobilgear 600 XP 100

  Dầu Mobilgear 600 XP 100 Dầu Mobilgear 600 XP 100 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 100 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 100 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu Mobilgear 600 XP 68

  Dầu Mobilgear 600 XP 68

  Dầu Mobilgear 600 XP 68 Dầu Mobilgear 600 XP 68 là loại dầu bánh răng chất lượng cao chịu cực áp. Dầu Mobilgear 600 XP 68 được thiết kế để sử dụng bôi trơn bảo vệ cho tất cả các loại bánh răng, vòng bi... Dầu Mobilgear 600 XP 68 được tạo ra để bảo vệ sự ăn mòn của bánh răng ở các giai đoạn sớm … Xem thêm

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 13M

  Dầu thủy lực Mobil DTE 13M

    Dầu thủy lực Mobil DTE  13M Dầu thuỷ lực chống mài mòn cho hàng hải  Dầu thủy lực Mobil DTE 13M được phát triển nhằm thoả mãn các yêu cầu của các hệ thống thuỷ lực hàng hải hoạt động trong các điều kiện nhiệt đới cũng như vùng cực. Dầu thủy lực Mobil DTE 13M là loại dầu chất lượng cao nhất … Xem thêm

 • Mobil Delvac Hydraulic 10W

  Mobil Delvac Hydraulic 10W

  Mobil Delvac Hydraulic 10W là dầu thuỷ lực hiệu suất cao được pha trộn từ dầu gốc chất lượng cao với hệ phụ gia phù hợp nhằm thỏa mãn phạm vi ứng dụng rộng theo yêu cầu của thiết bị thuỷ lực. Đặc biệt, trong loại dầu Mobil Delvac Hydraulic 10W có chứa … Xem thêm

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 27

  Dầu thủy lực Mobil DTE 27

    Dầu thủy lực Mobil DTE 27 Dầu nhờn thuỷ lực chống mài mòn, độ ổn định cao Dầu thủy lực Mobil DTE 27 được phát triển theo sự hợp tác với các nhà chế tạo bơm và thành phần thuỷ lực có công suất và áp suất cao.  Dầu thủy lực Mobil DTE 27 được điều chế từ dầu gốc ổn định, có chỉ số độ nhớt cao … Xem thêm

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 26

  Dầu thủy lực Mobil DTE 26

    Dầu thủy lực Mobil DTE 26 Dầu nhờn thuỷ lực chống mài mòn, độ ổn định cao Dầu thủy lực Mobil DTE 26 được phát triển theo sự hợp tác với các nhà chế tạo bơm và thành phần thuỷ lực có công suất và áp suất cao.  Dầu thủy lực Mobil DTE 26 được điều chế từ dầu gốc ổn định, có chỉ số độ nhớt … Xem thêm

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 25

  Dầu thủy lực Mobil DTE 25

    Dầu thủy lực Mobil DTE 25 Dầu nhờn thuỷ lực chống mài mòn, độ ổn định cao Dầu thủy lực Mobil DTE 25 được phát triển theo sự hợp tác với các nhà chế tạo bơm và thành phần thuỷ lực có công suất và áp suất cao. Dầu thủy lực Mobil DTE 25 được điều chế từ dầu gốc ổn định, có chỉ số độ nhớt cao … Xem thêm

 • Dầu thủy lực Mobil DTE 24

  Dầu thủy lực Mobil DTE 24

  Dầu thủy lực Mobil DTE 24 Dầu nhờn thuỷ lực chống mài mòn, độ ổn định cao Dầu thủy lực Mobil DTE 24  được phát triển theo sự hợp tác với các nhà chế tạo bơm và thành phần thuỷ lực có công suất và áp suất cao.  Dầu thủy lực Mobil DTE 24 được điều chế từ dầu gốc ổn định, có chỉ số độ nhớt cao cùng các … Xem thêm

 • Mobil Grease XHP 222

  Mobil Grease XHP 222

  Mobil grease XHP 222 Mỡ Mobil grease XHP 222 được khuyến cáo dung cho các ổ lăn trong công nghiệp và ô tô, các bộ phận cấu thành khung gắm, trục cardan và ổ bi bánh xe thắng đĩa. Mobil grease XHP 222 đặc biệt nên dung đối với xe chở khách, xe tải nhẹ, taxi và thiết bị nông trại. Mobil grease XHP … Xem thêm

 • 1xBet APK for Great Mobile Betting Experience

  1xBet APK for Great Mobile Betting Experience The 1xBet portable app is moving space, and it confidently strides across the punters’ smartphones and tablets. The reason for such expansion is simple since people accustomed to perceive their gadget since versatile devices that match many … Xem thêm

 • Dầu máy nén khí giá rẻ 68

  Dầu máy nén khí giá rẻ 68

  Tên dầu máy nén khí: MAX COMPRESSOR OIL 68. Mô tả: MAX COMPRESSOR OIL được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn  có còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền nhiệt. Lợi điểm chính Chống ô-xi hoá rất tốt Giảm thiểu sự … Xem thêm

 • Dầu máy nén khí ISO VG 46

  Dầu máy nén khí ISO VG 46

  Tên dầu máy nén khí: MAX COMPRESSOR OIL 46. Mô tả: MAX COMPRESSOR OIL được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn  có còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền nhiệt. Lợi điểm chính Chống ô-xi hoá rất tốt Giảm thiểu … Xem thêm

 • Dầu máy nén khí ISO VG 32

  Dầu máy nén khí ISO VG 32

  Tên dầu máy nén khí: MAX COMPRESSOR OIL 32. Mô tả: MAX COMPRESSOR OIL được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn  có còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền nhiệt. Lợi điểm chính Chống ô-xi hoá rất tốt Giảm thiểu … Xem thêm

 • KEO HYLOMAR M

  KEO HYLOMAR M

  HYLOMAR M là keo đặc biệt có khả năng không đông cứng ngay khi ở nhiệt độ cao. Hợp chất này có khả năng chịu nhiều loại nguyên nhiên liệu công nghiệp, dầu, nước và nước muối, không khí, hệ thống tua bin và động cơ piston, hỗn hợp của nước, nước / glycol và methanol, dầu mỏ và tổng hợp diester , xăng … Xem thêm

 • KEO HYLOMAR UNIVERSAL BLUE

  KEO HYLOMAR UNIVERSAL BLUE

  KEO HYLOMAR UNIVERSAL BLUE HYLOMAR UNIVERSAL BLUE là keo đặc biệt có khả năng không đông cứng ngay khi ở nhiệt độ cao. Hợp chất này có khả năng chịu nhiều loại nguyên nhiên liệu công nghiệp, dầu, nước và nước muối, không khí, hệ thống tua bin và động cơ piston, hỗn hợp của nước, nước / glycol và … Xem thêm

 • Sẵn sàng đón dự án 20 tỷ USD

  Sẵn sàng đón dự án 20 tỷ USD

  Sẵn sàng đón dự án 20 tỷ USD Tập đoàn Exxon Mobil đang cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) muốn đầu tư một “siêu” dự án 20 tỷ USD vào Quảng Ngãi. Các bên liên quan cho đây là dự án khả quan vì nhà đầu tư uy tín, còn địa phương sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.  Exxon Mobil muốn làm … Xem thêm

 • Giới thiệu

  Giới thiệu Công ty TNHH Dầu Mỡ Nhờn Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập trung cung cấp giải quyết các vấn đề cơ bản Bôi trơn cho các hệ thống máy móc công nghiệp tại Việt Nam – Dầu mỡ nhờn của các hãng Mobil, BP Castrol, Total, Shell, Caltex… Bên cạnh đó các hệ thống thiết bị máy móc công … Xem thêm

 • Giới Thiệu

  Công ty TNHH Dầu Mỡ Nhờn Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập trung cung cấp giải quyết các vấn đề cơ bản Bôi trơn cho các hệ thống máy móc công nghiệp tại Việt Nam - Dầu mỡ nhờn của các hãng Mobil, BP Castrol, Total, Shell, Caltex… Bên cạnh đó các hệ thống thiết bị máy móc công nghiệp ngày … Xem thêm

 • 1xBet bookmaker

  1xBet bookmaker Operating from 2007, 1xBet bookmaker has gained the reputation of a reliable company across the world. Gamesters from Ghana also can savor the services of this playing company, receiving some distinctive bookie’ s Ghana options. If you are questioning how to place a bet in … Xem thêm

 • Betfair Sportsbook

  Betfair Sportsbook Register and place your primary bet on a selection with odds of 1 . 5 or more no matter if it wins or loses, Betfair will credit your account with £ twenty free bet on athletics. Qualifying accounts will receive no cost bets within 24 hours from the bet being accepted. … Xem thêm

 • Bet365 Review

  Bet365 Review Pros & Cons of Using Bet365 – My own Experiences Benefits: Cons: Interesting welcome bonus & ongoing special offers – Website appears disheveled at times Low minimum stakes Live streaming available Cash out feature on a numerous markets Which in turn … Xem thêm

 • Play at the Sports Betting Webpage of BoyleSports Review

  Play at the Sports Betting Webpage of BoyleSports Review BoyleSports Review is around an Irish bookmaker which was around since 1989. When it comes to the sports betting niche in Ireland in europe, this is one of the biggest independent playing shops. The company launched their website back in … Xem thêm

 • Betway Review

  Betway Review So , what can be said about Betway which hasn’ t already been said? They are a company which has gone up from an arguably unstable beginning, and grown to a reliable and reputable source of bets and odds to get a variety of different sporting events. They are really fully … Xem thêm

 • 1xBet promo code

  1xBet promo code Only a specific 1xBet booking code can list all the reasons why he delivers this or that free bonuses offer. Nevertheless, for all sites of your gambling subject, including 1xBet promo code Ghana, this particular main reasons are characteristic: Motivation to register in 1xBet … Xem thêm

 • Betway Review

  Betway Review So , what can be said about Betway which will hasn’ t already been explained? They are a company which has increased from an arguably unstable beginning, and grown right into a reliable and reputable supply of bets and odds for a variety of different sporting events. They are … Xem thêm

 • Our Betting Expert’ s Opinion on the bet365 Cell App in 2020

  Our Betting Expert’ s Opinion on the bet365 Cell App in 2020 Before we get in this bet365 mobile application for Android and iOS, I thought that it might be a good idea to give you my overall judgment of the brand as a sportsbook. In my opinion, bet365 is the best sportsbook that can be done … Xem thêm

 • MeridianBet Review Going for a Closer Look

  MeridianBet Review Going for a Closer Look Founded back in 2007, Meridianbet Bet is a Serbian-owned sportsbooks that is licensed by the two Malta and UK. As well as their sportsbook, they offer gambling establishment games, but sports betting remains the focus of their business. We are taking a … Xem thêm