Danh mục hàng dầu mỡ nhờn Mobil tồn kho 2014

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Chất lượng
Mua hàng

Tổng hợp danh mục hàng dầu mỡ nhờn bôi trơn hãng Mobil  Quý 3 năm 2014.

Phân loại dầu nhờn Mobil Tên sản phẩm Cấp độ nhớt ISO Bao Bì
Mobil SHC 600 Series ( Dầu bánh răng tổng hợp) Mobil SHC624 32 5GL
Mobil SHC624 32 55GL
Mobil SHC625 46 5GL
Mobil SHC625 46 55GL
Mobil SHC626 68 5GL
Mobil SHC626 68 55GL
Mobil SHC627 100 55GL
Mobil SHC629 150 5GL
Mobil SHC629 150 55GL
Mobil SHC630 220 5GL
Mobil SHC630 220 55GL
Mobil SHC632 320 5GL
Mobil SHC632 320 55GL
Mobil SHC634 460 5GL
Mobil SHC634 460 55GL
Mobil SHC636 680 5GL
Mobil SHC636 680 55GL
Mobil SHC639 1000 20L
Mobil SHC639 1000 55GL
Mobil dầu hộp số tổng hợp. Mobil GLYGOYLE 68 68 20L
Mobil GLYGOYLE 68 68 208L
Mobil GLYGOYLE 100 100 20L
Mobil GLYGOYLE 100 100 208L
Mobil GLYGOYLE 150 150 20L
Mobil GLYGOYLE 150 150 208L
Mobil GLYGOYLE 220 220 20L
Mobil GLYGOYLE 220 220 208L
Mobil GLYGOYLE 320 320 20L
Mobil GLYGOYLE 320 320 208L
Mobil GLYGOYLE 460 460 20L
Mobil GLYGOYLE 460 460 208L
Mobil GLYGOYLE 680 680 20L
Mobil GLYGOYLE 680 680 208L
Mobil GLYGOYLE 1000 1000 208L
Mobil dầu hộp số tổng hợp Mobil SHC 150 150 38LB
Mobil SHC 150 150 400LB
Mobil SHC 220 220 20L
Mobil SHC 220 220 400LB
Mobil SHC 320 320 38LB
Mobil SHC 320 320 400LB
Mobil SHC 460 460 38LB
Mobil SHC 460 400LB
Mobil SHC 680 680 38LB
Mobil SHC 680 680 400LB
Mobil SHC  1000 1000 400LB
Mobil SHC 1500 1500 400LB
Mobil SHC 3200 3200 38LB
Mobil SHC 3200 3200 400LB
Mobil SHC 6800 8100 400LB
Mobil SHC 22M 22000 400LB
Mobil SHC 46m 46.000 400LB
Mobilgear SHC MT 68 68 38LB
Mobilgear SHC MT 68 68 400LB
Dầu Mobil SHC PM 150 150 55GL
SHC PM 220 220 55GL
SHC PM 320 320 55GL
SHC PM 460 460 55GL
Dầu Mobil cho máy nén khí tổng hợp Rarus 824 32 55GL
Rarus 826 68 55GL
Rarus 827 100 5GL
Rarus 827 100 55GL
Rarus 829 150 55GL
Rarus 829 150 20L
dầu máy nén khí Mobil Rarus Rarus SHC 1024 32 5GL
Rarus SHC 1024 32 55GL
Rarus SHC 1025 46 5GL
Rarus SHC 1025 46 55GL
Rarus SHC 1026 68 5GL
Rarus SHC 1026 68 55GL
Dầu thủy lực tổng hợp Mobil Mobil SHC 524 32 5GL
Mobil SHC 524 32 55GL
Mobil SHC 525 46 5GL
Mobil SHC 525 46 55GL
Mobil SHC 526 68 5GL
Mobil SHC 526 68 55GL
Mobil SHC 527 100 55GL
 dầu hộp số ô tôMobil LUBE 1 SHC (75w90) 20L
LUBE 1 SHC (75w90) 55GL
Delvac SYN GEAR OIL 75W90 38LB
Delvac SYN GEAR OIL 75W90 375LB
Delvac SYN GEAR OIL 80W140 38LB
Delvac SYN GEAR OIL 80W140 375LB
Mobil Dầu bánh răng hở Mobiltac 325 NC 38LB
Mobiltac 375 NC 38LB
Dầu tổng hợp nhiệt độ cao MOBIL PYROLUBE 830 20L
Dầu chống rỉ ARMA 798 5GL
Mobil Gargoyle Gargoyle Arctic SHC 224 32 5GL
Gargoyle Arctic SHC 224 32 55GL
Gargoyle Arctic SHC 226 68 5GL
Gargoyle Arctic SHC 226 68 55GL
Gargoyle Arctic SHC 226E 68 5GL
Gargoyle Arctic SHC 228 100 20L
Gargoyle Arctic SHC 230 220 5GL
Gargoyle Arctic SHC 230 220 55GL
Gargoyle Arctic SHC 234 460 55GL
Dầu máy nén lạnh EAL ARCTIC 22 Hai mươi hai 5GL
EAL ARCTIC 32 32 5GL
EAL ARCTIC 46 46 5GL
Mỡ tổng hợp Mobilith SHC MobiLith SHC 007  00 35LB
Mobi Lith SHC 100 2 35LB
Mobi Lith SHC 220 2 35LB
Mobi Lith SHC 460 1.5 35LB
Mobi Lith SHC 1500 1.5 35LB
Mobi Lith SHC 460 174KG
Mobi Lith SHC  PM 220 1.5 35LB
Mobi Lith SHC PM 460 1.5 174KG
Mobi Lith SHC PM 35LB
 mỡ tổng hợp Mobil SHC SHC GREASE 460WT 1.5 16kg
SHC GREASE 460WT 1.5 174KG
 mỡ tổng hợp chịu nhiệt độ cao Mobil TEMP 78 1 15kg
Mobil SHC TEMP 32 1.5 35LB
Mobil SHC 100 TEMP 18kg
1
1 35LB
Dầu mỡ thực phẩm Mobil FM222 2 35LB
Mỡ cho hệ thống lạnh SHC GREASE 101 EAL 1 35LB
SHC GREASE 102 EAL 2 35LB
Mobil Polyrex mỡ
(thực phẩm)
MOBIL SHC POLYREX 005 00 16kg
MOBIL SHC POLYREX 005 00 174KG
MOBIL SHC POLYREX 462 2 16kg
MOBIL SHC POLYREX 462 2 174KG
Khác JET OIL II 24 * 1QT
MOBIL GARD 1 SHC 55GL

Tháng 12-2014

Sản Phẩm Liên Quan