Dầu bôi trơn xích TCS-3670-118

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Chất lượng
Mua hàng

Dầu xích TCS-3670-118 là dầu bôi trơn xích chị nhiệt độ cao.

Nhiệt độ làm việc đến 340 oC. chuyên dùng cho xích sấy, lào SMT

Dầu xích TCS-3670-118 sản xuất tại nhật bản

Dầu xích TCS-3670-118 là dầu bôi trơn xích chị nhiệt độ cao.

Nhiệt độ làm việc đến 340 oC. chuyên dùng cho xích sấy, lào SMT

Dầu xích TCS-3670-118 sản xuất tại nhật bản

Dầu xích TCS-3670-118 là dầu bôi trơn xích chị nhiệt độ cao.

Nhiệt độ làm việc đến 340 oC. chuyên dùng cho xích sấy, lào SMT

Dầu xích TCS-3670-118 sản xuất tại nhật bản

Sản Phẩm Liên Quan