Dầu Leybold LVO 100

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Chất lượng
Mua hàng

Dầu Leybold LVO 100 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold D series có độ nhớt ISO VG 100. Leybold LVO100  là dầu khoáng tinh chất sản phẩm được chưng cất và tinh chế từ dầu thô.  Sản phẩm bao gồm các thành phần hóa học phức hợp đặc biệt.

Dầu Leybold LVO 100 thay cho dầu chân không mã cũ là: Oerlikon Leybold HE200 và N62 (Tương thích 100%).

Bảng tính chất điển hình:

OIL TYPE DESCRIPTION ISO VG VISCOSITY 
 LVO 100 Mineral oil, free of additives ISO VG 100 (ca.) at 40 °C mm2/s       95
at 100°C mm2/s      10,5
 LVO 110 Hydrocracked mineral oil with additives ISO VG 32 at 40 °C mm2/s        32
at 100°C mm2/s         5,5
 LVO 120 Mineral oil with additives ISO VG 32 at 40 °C mm2/s        32
at 100°C mm2/s         5,5
 LVO 130 Mineral oil with additives ISO VG 68 at 40 °C mm2/s        68
at 100°C mm2/s         9
 LVO 140 Mineral oil with additives ISO VG 32 at 40 °C mm2/s        30
at 100°C mm2/s         5
 LVO 150  Mineral oil with additives ISO VG 68 at 40 °C mm2/s        63
at 100°C mm2/s         8
 LVO 160  Hydrocracked mineral oil with additives  ISO VG 68 at 40 °C mm2/s        68
at 100°C mm2/s         9

 

Bao bì dầu Leybold LVO 100: Can 5L,  20L, 208L.

Thông tin liên hệ: 04-33 606 225, 0913 203955.

 

Sản Phẩm Liên Quan