Dầu Leybold LVO 210

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất Leybold LVO
  • Chất lượng
Mua hàng

Dầu Leybold LVO 210 là  dầu bơm cho máy hút chân không loại bơm chân không Leybold có độ nhớt ISO VG 100.  Leybold LVO 210  là dầu tổng hợp gốc Ester tinh chất được pha chế kết hợp với các phụ gia đặc biệt.

Dầu Leybold LVO 210 thay cho dầu chân không mã cũ là: Oerlikon Leybold GS 55, HE600 (Tương thích 100%).

ảng tính chất điển hình:

OIL TYPE DESCRIPTION PRODUCT EXAMPLES ISO VG CLASS VISCOSITY
 LVO 200 Synthetic oil
(Ester oil with additives)
A-series (≤ SV 65 A) und
BI-series (≤ SV 120 BI (FC)
ISO VG 32 at 40 °C mm2/s       28
at 100°C mm2/s      5,5
 LVO 210 Synthetic oil
(Ester oil with additives)
TRIVAC B, SCREWLINE, RUVAC, E+DK, DRYVAC, SOGEVAC (≥ SV 100, ≥ SV 40 B)SV 40 Kat. 1 (i)/2 (o) IIB + H2 undSV 40 B bis 630 B Kat. 2 (i)/2 (o) und 3 (i)/3 (o) ISO VG 100 at 40 °C mm2/s       97
at 100°C mm2/s        9
 LVO 220 Synthetic oil
(Ester oil with additives)
RUVAC WSLF ISO VG 100 at 40 °C mm2/s        94
at 100°C mm2/s       13
 LVO 240 Synthetic oil
(Special Ester oil )
TRIVAC B No classification possible at 40 °C mm2/s         38
at 100°C mm2/s          5
 LVO 250 Synthetic oil
(Ester oil with additives)
TURBOSTREAM S1000, S1500 No classification possible at 40 °C mm2/s         13
at 100°C mm2/s          3,5
 LVO 260 Synthetic oil
(Ester oil with additives)
TURBOSTREAM D2500, S3500 No classification possible at 40 °C mm2/s         24
at 100°C mm2/s          5

 

Bao bì dầu Leybold LVO 210: Can 5L,  20L, 208L.

Thông tin liên hệ: 04-33 606 225, 0913 203955.

Sản Phẩm Liên Quan