Dầu truyền nhiệt Therminol 66

  • Giá sản phẩm 1500 VNĐ
  • Hãng sản xuất THERMINOL
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Chất lượng hàng mới 100%
Mua hàng

Dầu truyền nhiệt Therminol 66 là một chất lỏng truyền nhiệt tổng hợp được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ thấp cao. Dầu Therminol 66  được thiết kế để sử dụng trong không áp / áp suất thấp, hệ thống nóng gián tiếp.

Dầu truyền nhiệt Therminol 66 có chất lượng tốt nên tiết kiệm chi phí, ngay cả khi hệ điều thống mấy móc vận hành  liên tục ở  650° F (345° C)  và lạnh âm sâu -28 °C (-18 ° F)

Therminol 66 là một chất lỏng tổng hợp, nên nó chống lại những tác động của quá trình oxy hóa gấp 10 lần so với dầu khoáng. Đối với hệ thống mà không trơnitơ đó là những ưu điểm vượt trội.

Bao bì: Phuy 208L

THERMINOL 66 HEAT TRANSFER FLUID

TYPICAL PROPERTIES

Appearance Clear, pale yellow liquid
Composition Modified terphenyl
Maximum bulk temperature 345°C (650°F)
Maximum film temperature 375°C (705°F)
Normal boiling point 359°C (678°F)
Pumpability, at 300 mm2/s (cSt) 11°C (52°F)
Pumpability, at 2000 mm2/s (cSt) -3°C (27°F)
Flash point, COC (ASTM D-92) 184°C (363°F)
Flash point, PMCC (ASTM D-93) 170°C (338°F)
Autoignition temperature (ASTM E-659) 374°C (705°F)
Autoignition temperature (DIN 51794) 399°C (750°F)
Pour point (ISO 3016) -32°C (-25°F)
Minimum liquid temperatures for fully developed turbulent flow (NRe > 10000)

Sản Phẩm Liên Quan