Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Thời điểm 18h 00 ngày 23/10/2014

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Xăng RON 95 KC

22.940

 23.390

-550

18%

300

300

0

Xăng RON 92 KC

22.340

 22.780

-550

18%

300

300

0

Xăng E5

22.340

 22.780

 -550

 18%

300

300

Diesel 0,05S

19.760

 20.150

-480

14%

300

300

0

Diesel 0,25S

19.710

 20.100

-480

14­%

300

300

0

Dầu hỏa(KO)

20.060

 20.460

-440

16%

300

300

0

Mazut No2B(3,0S)

16.940

 17.270

-560

15%

300

300

0

Mazut No2B(3,5S)

16.570

 16.900

-560

15%

300

300

0

Mazut No3(380)

16.470

 16.790

-560

15%

300

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Giá bán lẻ: Xăng giảm 550 đồng, DO giảm 480 đồng, Dầu hỏa giảm 440 đồng, FO  giảm 560 đồng

-Khôi phục mức trích quỹ từ 100 đồng.lên 300 đồng

 

Nguồn tin:Xangdau.net

Tin Liên Quan