Mobil Rarus SHC 1025

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Chất lượng
Mua hàng

Mobil Rarus SHC 1025 được khuyến nghị cho các máy nén khí kiểu vít và cánh gạt. Độ bền nhiệt và ôxy hoá tuyệt hảo khiến dầu đặc biệt hữu hiệu trong các máy nén kiểu vít với sự làm mát phun dầu. Mobil Rarus SHC 1025 thiết kế này đã đặt ra những yêu cầu cao cho dầu máy nén. Sự trộn lẫn liên tục xảy ra giữa dầu nhờn và khí bị nén. Bên trong bọt khí trong dầu nhờn, nhiệt độ có thể trên 1000C. Các điều kiện như vậy đòi hỏi dầu phải có độ bền nhiệt và ôxy hoá cao. Mobil Rarus SHC 1025 vượt trội về mức độ an toàn, không có sự cố, kéo dài thời gian sử dụng.

Mobil Rarus SHC 1020 Series

Mobil Rarus SHC 1025

ISO Viscosity Grade

46

Viscosity, ASTM D 445

cSt @ 40º C

44

cSt @ 100º C

7.2

Viscosity Index, ASTM D 2270 , min

131

Copper Strip Corrosion, ASTM D130,24 h @ 100º C

2A

Rust Characteristics Proc A, ASTM D 665

Pass

Pour Point, ASTM D 97, ºC, max

-45

Flash Point, ºC, ASTM D 92

246

Specific Gravity 15º C/15º C, ASTM D 1298

0.849

Sản Phẩm Liên Quan