Mobil Rarus SHC 1026

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Chất lượng
Mua hàng

Mobil Rarus SHC 1026 giúp tăng tối đa thời gian sử dụng của dầu và giảm tối thiểu sự tạo cặn trong các ổ đỡ máy tăng áp. ở đây nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến sự hoá than ở những loại dầu tổng hợp và khoáng chất lượng kém hơn. Dầu máy nén khí Mobil Rarus SHC 1026 có chỉ số độ nhớt cao 144 giúp duy trì màng mỏng bôi trơn ở các ổ đỡ cực nóng này. Nhà chế tạo máy tăng áp ABB đã chấp thuận Mobil Rarus SHC 1026 là loại dầu chất lượng tuyệt hảo với giãm cách thay dầu tăng 5 lần so với bất kỳ dầu gốc khoáng bình thường nào

Mobil Rarus SHC 1020 Series

Mobil Rarus SHC 1024

ISO Viscosity Grade

32

Viscosity, ASTM D 445

 

cSt @ 40º C

31.5

cSt @ 100º C

5.7

Viscosity Index, ASTM D 2270 , min

127

Copper Strip Corrosion, ASTM D130,24 h @ 100º C

1B

Rust Characteristics Proc A, ASTM D 665

Pass

Pour Point, ASTM D 97, ºC, max

-48

Flash Point, ºC, ASTM D 92

245

Specific Gravity 15º C/15º C, ASTM D 1298

0.846

 

Mobil Rarus SHC 1026 Phuy 208 lít xô 19 lít.

 

Sản Phẩm Liên Quan