Dầu truyền nhiệt Therminol 55

  • Giá sản phẩm 1500 VNĐ
  • Hãng sản xuất THERMINOL
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Chất lượng hàng mới 100%
Mua hàng

Dầu truyền nhiệt Therminol 55 là một chất lỏng truyền nhiệt tổng hợp được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ thấp cao. Dầu Therminol 55  được thiết kế để sử dụng trong không áp / áp suất thấp, hệ thống nóng gián tiếp.

Dầu truyền nhiệt Therminol 55 có chất lượng tốt nên tiết kiệm chi phí, ngay cả khi hệ điều thống mấy móc vận hành  liên tục ở 290 °C (550 °F) và lạnh âm sâu -28 °C (-18 ° F)

Therminol 55 là một chất lỏng tổng hợp, nên nó chống lại những tác động của quá trình oxy hóa gấp 10 lần so với dầu khoáng. Đối với hệ thống mà không trơnitơ đó là những ưu điểm vượt trội.

Bao bì: Phuy 208L

TYPICAL PROPERTIES

Appearance Clear yellow liquid
Composition Synthetic hydrocarbon mixture
Maximum bulk temperature 290°C (550°F)
Extended maximum use temperature 315°C (600°F)
Maximum film temperature 335°C (635°F)
Normal boiling point 351°C (664°F)
Pumpability, at 300 mm2/s (cSt) -8°C (17°F)
Pumpability, at 2000 mm2/s (cSt) -28°C (-18°F)
Flash point, COC (ASTM D-92) 177°C (350°F)
Autoignition temperature (ASTM E-659) 343°C (650°F)
Autoignition temperature (DIN 51794) 366°C (691°F)
Pour point (ISO 3016) -54°C (-65°F)

Sản Phẩm Liên Quan