Keo Hai thành phần Dow Corning SYLGARD 170

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Chất lượng
Mua hàng

Dow Corning SYLGARD 184 bao gồm hai thành phần tỷ lệ trộn 1;10.

Ứng dụng cho lính vực điện tử, bán dẫn.

Phạm vi sử dụng  ~ 55 ℃ đến  ~ 200 ℃.

Sản Phẩm Liên Quan