Mỡ Nhật Bản CHUO YUKA YURITAX NO.2

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Chất lượng
Mua hàng

Mỡ nhật bản CHUO YUKA YURITAX NO.2

Bao bì 2,5kg, Xô 15kg, phuy 180kg.

Mỡ nhật bản CHUO YUKA YURITAX NO.2 là mỡ chịu nhiệt độ cao -20 đến 210 0C

Mỡ nhật bản CHUO YUKA YURITAX NO.2

Bao bì 2,5kg, Xô 15kg, phuy 180kg. Mỡ nhật bản CHUO YUKA YURITAX NO.2 là mỡ chịu nhiệt độ cao -20 đến 210 0C  

Sản Phẩm Liên Quan