Rõ khổ

Bi thật, mỡ nhật thì đâu đến nỗi!

Rõ khổ.

Tin Liên Quan